Sune Hjort:

UFO's, Deras vara eller icke vara


Under Unga Forskares Riksstämma i Härnösand under maj 1990 höll Sune Hjorth från Sundsvall ett intressant föredrag om UFOn under en av kurstimmarna. Detta är en avskrift från en bandinspelning av föredraget som gjordes av mig, Joakim Nordlander (det tog två dagar). Det Sune säger representeras av "S:". Vi kommer in c:a 5 - 10 minuter in i föredraget.

OBSERVERA att upphovsrätten till detta föredrag ägs av Sune Hjort, så om du vill använda det någon annanstans så måste du be om tillåtelse från honom. Du bör även fråga mig innan du kopierar det. Det går naturligtvis bra att länka hit.

  Joakim Nordlander 2000-07-06


S: "...vetenskapen i stort har alltså sopat det här problemet under mattan. Av olika anledningar. Men viktigast är kanske att det är de politiska makthavarna som bestämmer forskningsinriktningen igenom sina forskningsanslag. Vetenskapsmännen är beroende utav de politiska makt-havarna och även de ekonomiska makthavarnas ställningstagande. Och det finns alltså mycket starka motiv för makthavarna att dölja det här för allmänheten. Och vilka motiv kan det vara som gör att makthavarna i över fyrtio års tid har lyckats föra världens folk och allmänheten i sitt eget land bakom ljuset. Vad kan det vara för motiv? Jo, om det kommer i dagen att det oss en vida överlägsen utomjordisk civilisation som ligger minst fem- sexhundra år före oss i teknik och vetenskap. Att dom övervakar våra kärnvapensprängningar och vårt sätt att förgifta den yttre atmosfären med radioaktiv strålning. Då skulle folk börja ställa sig för makthavarna obehagliga frågor, de skulle fråga; varför ska vi betala tusenmiljarder dollar för att tillverka förintelsevapen som kan utplåna allt liv på vår planet. Och dom vet till exempel att det finns jämfört med våra jordiska samhällen fullständigt ideala samhällen på andra planeter där det inte råder sociala orättvisor, där det inte råder förtryck, utsugning, militärism, krigshot, ganstersyndikat, knarkelände och så vidare. Då skulle folk börja på att anställa mycket besvärande jämförelser med det sätt som våra makthavare har ställt till det här på jorden med...

- Bandslut -

...vara starka motiv för makthavarna att dölja detta. Och de utomjordiska civilisationerna som övervakar oss, de är välvilligt inställda till oss. Vi är faktiskt släkt för dom för dom har i tusentals år övervakat vår planet. Jag har även studerat det här i det förgångna, för tusentals år sedan. Och enligt dom informationer som jag har fått, eller som vissa kontaktpersoner har fått utav de utomjordiska själva, för det har förekommit sådana närkontakter alltså, de är vänskapligt inställda... väldigt intressanta kontakter. De har meddelat att vi en gång på jorden för tiotusen år sedan hade en av utomjordiska människor, människan finns inte bara på vår planet, grundad civilisation. På den tiden hade de utomjordiska civilisationerna, för det var flera stycken alltså, de hade inte lärt sig sin dyrköpta läxa, nämligen att den etiskt- sociala utvecklingen måste hålla jämna steg med den vetenskapligt- tekniska utvecklingen. De utvecklade dessa fasansfulla strålvapen som beskrivs i indiska gamla skrifter till exempel i Mahabharata och i Ramayana består av vimanas som flyger. Hjälten där, Arjuna tas upp till himelen med sådana här farkoster som alltså var enormt överlägnsa våra löjliga explosionsdrivna raketer som är som rena otympliga sniglar i jämförelse med dessa farkoster som kan uppnå svindlande hastigheter. De utnyttjar rymdens fria energi, de kraftströmmar, den primärstrålning som solen utstrålar, de geomagnetiska kraftlinjer som omger vår planet. De har lärt sig detta, och jag tror inte att oljebolagen och bilbolagen, de är också väldigt rädda för, de är de verkliga makthavarna bakom politikerna. De är verkligt oroliga för att förlora sina profiter om vi lär oss utnyttja den fria gratisenergi som finns i naturen. Men vi ligger alltså fem- sexhundra år efter, vi har inte lärt oss att utnyttja detta, följaktligen så begriper vi inte ett skvatt om hur de här farkosterna med elekotromagnetism och utnyttjande utav de här kraftströmmarna i naturen... om hur de kan navigera på detta otroliga sätt som de gör."

Fråga: "Hur kommer det sig att du vet hur det går till?"

S: "Det är väldigt bra att du kommer med frågor. Alltså jag är en människa som, jag är ingen troende människa, jag tror ingeting, utan jag är en förnuftig, vetenskapligt inriktad människa som låter mig övertygas av ovedersägliga bevis. Och jag ska visa er några bevis för detta. Det som ligger på här (på overheaden) är ett moderskepp. Det är alltså fotograferat, det är ett autentiskt fotografi. Det var George Adamski som på 50-talet som blev ombordtagen, precis som Ante Johnsson. Vem Ante Johnsson är, smålänningen, det ska jag tala om strax. Han blev upptagen, även Ante Johnsson blev upptagen, med dom här ljus... Ja, fem stycken av de här små spaningsskeppen eller transportskeppen. Dom har ploppat ut här från det stora moderskeppet som är kilometerlångt! Och Ante Johnsson har alltså åkt själv i ett sånt här moderskepp. Och då ser ni alltså, då är de här omgivna utav ett... det är alltså som ett sken här. Att man inte ser själva kroppen, själva farkostkroppen beror ju på att det är ett osynligt kraftfält dom har runt omkring sig, och detta joniserar luften, och ljusstrålarna når inte fram till själva skrovet så att säga, eller farkostkroppen, utan böjs av. Och allt man kan se då är ett ljussken. Det gäller alltså de här små spaningsfarkosterna, medan då det här... jag vill inte säga cigarrformade för jag avskyr tobak och cigarrer, men det cylinderformade, kan jag säga, moderskeppet som är kilometerlångt. Det rymmer kanske tio tolv sådana här smärre farkoster som kommer in, när de landar här, då kommer de uppifrån, och landar ner, glider ner på räls, så att säga, med elekotromagnetiska krafter, glider långsamt ner, och här inne är det alltså en invändig hangar där de står uppställda. De måste ibland ladda upp sina batterier, och det är alltså stora spänningsförhållanden som de uppnår.

Jag nämde Ante Johnsson. Jag har tagit med mig ett par böcker, om det är några som vill köpa dem sedan utav mig så går det bra. De kostar 160 kronor, men det är en väldigt förnämlig bok som jag har gett ut tillsammans med Ante Johnsson. Jag har skrivit första delen och han den andra. Ante Johnsson är ju avbildad här på baksidan. Och det är en vanlig medelsvensson, en smålänning från Tingsryd, som har blivit utvald som kontaktperson. Eftersom makthavarna dels för det första A) inte erkänner deras existens, och B) skjuter på dem med projektiler. De betraktar dom som fiender, fast dom är våra vänner. Därför så har de gett fan i att ägna sig åt makthavarna utan de har valt ut några jordmänniskor som kontaktpersoner som Ante Johnsson och George Adamski på femtiotalet. Och Ante Johnsson han blev inte bara upptagen på moderskeppet utan han fick hålla långa samtal med kloka, visa och älskvärda män som resonerade om deras civilisation och... Ja?"

Fråga: "Hade han inte med sig kamera då?"

S: "Adamski har gjort flera fotografier utav de här UFOna... Nu vet jag inte om jag har med mig alla... Adamski har fotograferat de... Men Ante Johnsson han är också intresserad av fotografi och han hade med sig kamera vid flera tillfällen... Vid några tillfällen sa de att de är väldigt försiktiga att de, de blir beskjutna och så vidare och de vill inte... Eftersom vi är så etiskt-moraliskt underutvecklade på jorden och socialt underutvecklade så är de väldigt försiktiga, de vill inte att makthavarna nu, de är maktgalna dårfinkar som försöker ska kuva och dominera och erövra och kriga och strid.. För att härska och göra profiter. Om de fick kunskap om det här, den makt, den stormakt som U.S.A till exempel eller Sovjet eller vad du vill, som kunde kopiera de här farkosterna och lära sig tekniken, de skulle få totalt världsherravälde som på en bricka. Ingen tvekan om den saken. Och dom skulle utnyttja inte bara för att dominera den här planeten utan de skulle alltså bestycka de här farkosterna med en massa strålvapen och farligheter och sedan ge sig ut och försöka erövra hela vårt solsystems planeter. Och jag kan tala om för er att våra vetenskapsmän de vet inte ett smack igentligen, jo de vet de, det är för mycket sagt, jag ska inte överdriva, de vet en hel del, men det är vissa saker de har fått om bakfoten. Till exempel angående beboeligheten på andra planeter. De begriper nämligen inte att när det gäller solstrålningen, den elektromagnetiska solstrålningen, den avtar med kvadraten på avståndet, den går i alla riktningar från klotet, va. Men sen är det också som i ett katodstrålerör, ni vet, från katoden lösgör sig en ström av elektroner som rusar iväg mot den positivt laddade anoden och får en skjuts där. Katoden sitter längst in och sedan är det ett anodgaller runt om och sedan ytterligare en anod och då rusar elektronerna igenom anodgallret. Och på samma sätt är med asteoridbältet mellan Mars och Jupiter som tjänstgör som ett anodgaller fast det är tvärt om, det är solen som är den positiva och asteoridbältet som är negativt laddat. Och där har man uppmätt de högsta temperaturerna i vårt solsystem och det kan de inte förklara vetenskapsmännen och astronomerna. Då får alltså den elektromagnetiska stålningen skjuts från, genom att den dras ju alltså inte bara, från solen elektriskt laddade partiklar. En partikelström. Och skjutsas vidare ut. Sedan finns ytterligare ett asteoridbälte som våra astronomer inte känner till, de är okunniga om detta. Nämligen mellan Neptunus och Pluto. Och sedan finns det inte bara dessa nio planeter utan det finns tolv planeter i vårt solsystem. Ännu längre ut än Pluto finns det. Den tionde håller de på att upptäcka. De hade förresten skickat upp ett teleskop utanför atmosfären som är mycket värdefullare än de teleskop som är nere på jorden som är hindrade av atmosfären. Och det var ett universitet i Arizona som offentligjorde att man höll på att upptäcka en ny planet. Och då blev NASA, rymdstyrelsen alltså, de blev alldeles ursinniga och sa att så där får ni ju inte göra, ni får inte förbigå oss, vi ska auktorisera allt som vi talar om för allmänheten. Den tionde planeten alltså, att det inte bara finns tio utan en elfte också. Detta tystades ner, folk ska alltså inte få veta att det finns fler än nio planeter. NASA, rymdstyrelsen är kontrollerad av CIA, Pentagon och Nationella säkerhetsrådet. Det är topphemligare än vätebomben och sådana här saker. Och det har jag bevis för, dokumentariska bevis för detta. Det råder inte skuggan av ett tvivel om detta.

Ante Johnsson, jag ska säga några ord om honom. Han kommer åkande för sex år sedan en februarinatt, han har varit på besök hos ett par goda vänner, på den snöiga landsvägen ifrån Ingelstad till Tingsryd. Och så plötsligt mitt i vägen så händer något som han, han har aldrig intresserat sig varken för UFOn elle science fiction men det här har inte något med science fiction att göra. Han kommer alltså åkandes på landsvägen med sin bil ensam mitt i natten. Och så finner han att vägen är spärrad utav ett UFO som har landat mitt framför, han måste ställa sig på bromsen, bilen snurrar runt och han hamnar i en snödriva. Och sedan när han ska öppna dörren för att se ur han ska komma loss, han vill åka hem, han tycker det är så obehagligt, han har aldrig varit med om detta. Då händer det någonting så att han blir vettskrämd, dörren öppnas men det kommer någon slags småväxt typ, konstig småväxt typ, nu är det så sen att de som han fick att göra med sedan de är precis som vi, samma biologiska typ som vi, och de här var lite annorlunda biologiskt byggd. Och de drar ut honom ur bilen, de bar sig klumpigt åt, det var inte deras mening att skrämma honom. Men han slåss och skriker och blir övermannad av två till, förlorar medvetandet och får en minneslucka. I själva verket fick han hjärtstillestånd fick han veta sedan och de hjälpte honom med det, de återställde det för de har mycket avancerade metoder för att återställa hjärtstillestånd, våra jordiska läkare vet inte riktigt hur man ska bära sig åt för att bota svåra hjärtstillestånd. Man ska inte bara ge elchock utan man ska ha snabbvärme och en tryckkabin för att återställa kroppstrycket samtidigt, alltså. Vi har mycket och lära, våra olika vetenskapsgrenar. Och han blir ju bra. Sen så går han tillbaka till sin bil. Och sedan en natt så hör han ett slags telepatisk röst som kallar honom att gå ut. De säger till honom alltså att han ska klä på sig och gå ut. Han gör det och vad finner han då när han går ut på gatan i det lilla samhället Tingsryd. Då är det en man som står där. Han är precis som vi, det är Jennys pappa. Jenny det är den sköna rymdkvinnan, han är ju inte så fin på att teckna sedan, Jenny ser ut pådet här viset. Han beskriver henne som att hon var 53 år, de blir mycket längre än vi, men hon såg ut som 30. Och han kunde ju inte göra rättvisa åt hennes skönhet, men hon var väldigt snygg, han blir kär i henne, det kan jag tala om. De av den lilla småväxta typen, de är lite annorlunda än vi, de kommer ursprungligen från ett annat stjärnsystem eller annat solsystem än vi, de här andra är ju från vårt solsystem. De har något sorts kontrakt med dem att de ska göra vissa typer utav tjänster som att sköta kreatur... Det är inte frågan om någon sorts diskriminering som det är i Sydafrika, utan det är helt enkelt så att de gör vad de kan göra och vad de är lämpade för att göra och de har full frihet att göra vad de vill..."

Ohörbar fråga.

S: "Ja, det tror jag. Jag tror det var rena artigheten av Jenny rymdkvinnan att hon sa att vi ligger fem- sexhundra år efter, för i själva verket så ligger vi tusentals år efter. Jag tror det är ren artighet alltså. Vår kunskap alltså, är så begränsad så otroligt begränsad jämfört med deras."

Fråga: "Men om de ligger så långt före då varför hjälper de oss inte då?"

S: "De hjälper oss! Det är en bra fråga alltså. Vi står på undergångens brant, det gör vi. Vi står på undergångens brant. Det hänger ett damoklessvärd ovanför oss som kan ramla ned när som helst, världen kan sluta med en skräll. Och de vill hjälpa oss men för det första får de ju inte, makthavarna, de som är rädda om sina priviliegier tillåter inte detta."

Fråga: "Varför ska de bry sig om makthavarna?"

S: "De har valt då att kontakta vanliga, de har märkt att vanliga människor är mer öppna för det här än makthavarna. Jag har ju alltså tillsammans med den här killen, jag har skrivit första halvan och han den andra, jag har ju alltså skrivet den här boken och den har jag publicerat nu, massmedia har förtigit den så att folk vet inte om att den existerar, men jag kan tala om för er att det här är den mest sensationella bok som någonsin har tryckts i det här landet, jag påstår det. Ja?"

Fråga: "Man skickar ju ut radiovågor i rymden för att försöka få kontakt med dem, men de har ju inte besvarat någonting. Då tycker man ju att sådana grejor skulle de ju besvara."

S: "Ja, våra fördomsfulla och okunniga vetenskapsmän, de har ju hållit på med... några utav dem ska ha något jättestort radioteleskopanläggningar och skickar ut signaler på måfå rakt ut i världsrymden, de räknar överhuvud taget inte med vårt solsystem. Och det är ju löjligt, varför ska man gå över ån efter vatten när de finns inte bara i vårt solsystem utan i vår egna atmosfär. Det gäller bara att avslöja makthavarnas fräcka lögner och försök att dupera allmänheten. Det gäller bara att avslöja detta, tvinga dem till att erkänna sanningen. Då kommer det att bli annorlunda ska ni se."

Fråga: "Makthavarna måste ju veta att de här finns eftersom..."

S: "Ja NATURLIGTVIS!! I alla högsta grad. Men för farao, de har ju omhändertagigt inte bara ett utan flera stycken i USA."

Fråga: "Varför forskar de då inte på hur de funkar?"

S: "De har satt sina elektromagnetiska toppspecialister på att försöka komma underfund med detta för att få världsherravälde. De har gjort detta men inte lyckats för att vi är för efterblivna. Även dr Valdemar Bush som är elektromagnetisk toppspecialist som sattes dit utav den topphemliga undersökningskommisionen som president Truman tillsatte två år efter Hiroshima och Nagasaki efter störtningen utav det här. Jag måste faktist gå in på beviset här. Här har jag beviset. Topsecret. Eyes only, endast för påseende. Inga kopior, one only. Här står alltså vilka som ingick i den topphemliga undersökningskommission som tillsattes den tjugotredje december 1947 utav president Truman, Harry Truman har ni hört talas om? Det var för det första CIA chefen, amiral Hidencutter som var ordförande, sedan var det de högsta flyggeneralerna och andra höga generaler. Den andra halvan bestod utav vetenskapliga toppspecialister. I detta här står, det här är alltså ett avtryck utav detta dokument som är autentiskt alltså. Det har smugglats ut trettiotvå år senare. Det smugglades ut av någon förnuftig karl inom CIA och kom till allmänhetens kännedom på det viset, men var alltså topphemligstämplat i över trettiotvå år. Jag kan läsa lite grand för er, jag är ju engelsklärare så jag har gjort en översättning. Den sjunde juni 1947 påbörjades en hemlig operation för att säkerhetsställa bärgningen av vraket efter detta föremål för vetenskapligt studium. Under loppet av denna operation upptäckte flygspaningen att fyra små människorliknande varelser synbarligen... och att de var små, utomjordlingarna här, det var på grund av att de är av en annan bioloigisk typ. Det finns de som anser att de skulle vara biologiska robotar, jag har ingen åsikt om det, men de var småväxta, en och tjugo lång och de var av en annan typ... hade synbarligen slungats ut från farkosten någon gång innan den exploderade. De här fyra utslungade hade fallit till marken omkring tre kilometer öster om nedslagsplatsen. Alla fyra var döda och svårt sönderfallna och så vidare... Civila och militära vittnen i området utfrågades och journalister fick sig till livs den effektiva täckhistorien att föremålet hade varit en väderballong på avvägar. Lurade hela journalistkåren. Inte undra på att allmänheten blev förd bakom ljuset. En hemlig undersökning organiserad av general Twining och dr. Vannemar Bush på presidentens direkta order presenterar i den preliminära samstämmiga uppfattningen, den 19 december 1947, att skivan högst sannolikt var en spaningsfarkost för kortare distanser står det uttryckligen. Denna slutsats grundade sig huvudsakligen på farkostens storlek och den synbarliga avsaknaden av proviantering, se bilaga D. En liknande analys av de fyra döda besättningsmedlemmarna ??? doktor Bronk. Hans grupp, doktor Detlev Bronk han var obducent, hans grupp kom fram till den preliminära slutsatsen den 13 november 1947 att dessa varelser visserligen var människolika till utseendet, men att de biologiska och evolutionära processer som legat till grund för deras utveckling synbarligen hade följt helt andra linjer än de som hade kunnat iaktas eller postskriberas hos människan. Dr. Bronk arbetslag har föreslagigt att man använder termen utomjordiska biologiska varelser som beteckning för dessa varelser tills dess att man kan komma överens om en mer definitiv benämning. Och sedan står det här klart och tydligt att det var en utomjordisk farkost. Eftersom det är så gott som säkert att dessa farkoster inte kommer från något jordiskt land har det spekulerats en hel del om vilken deras ursprungsort kan vara, och så vidare. Alltså klart och tydligt."

Fråga: "Hur många är det i Sverige ungefär som har insett att UFOn finns?"

S: "Ja det är inte många eftersom massmedia... Jag ska tala om för er om svenska massmedia. Det finns bildade människor alltså, i alla fall männsikor som tror sig vara väldigt bildade. De är så att säga indoktrinerade av sina... de har ju gått i skolor och universitet och så vidare och lärt sig av sina professorer och dom har liksom tillägnat sig alltså denna deras fördomar. Och tycker att det här är löjligt alltså. De tycker det är rent dravel, det är knäppt, det är allt vad du vill alltså. Om man kommer till en kulturredaktör och ber att få lägga fram bevisen, bindande dokumentariska bevis, både det ena och det andra, plus bevis från trovärdiga vittnesmål, från kompetenta och erfarna bedömare, flygpiloter och astronater och andra, för då får man inte göra det inte, för det passar inte deras fördomar. Hela deras världsbild skulle ju slås i spillror. Det här är frågan om en revolution i tänkandet. Fullt jämförbar med Kopernikus revolution på 1500-talet. Ni vet ju att när Giordano Bruno påstod att det fanns flera världar, då blev han bränd levande på bål av den katolska kyrkan, den heliga inkvisitionen? Alltså fördomarna sitter så djupt... otroligt djupt, okunnigheten och fördomarna sitter så djupt rotade så att det är inte undra på att det är svårt för oss som har övertygats av de överväldiga bevisen för det här att komma ut."

Fråga (av samma person):"Hur många?"

S: "Jag vet inte, jag kan inte svara på det. Så mycket kan jag säga att det är massor med svenska medborgare, vanliga, hederliga, normala, sansade och stabila människor som Ante Johnsson. Ja, de har ju inte sett lika mycket som han men de har sett UFOn i luften. Det är hundratusentals människor som har sett detta. Och ibland har de sett dem flera stycken. Jag ska tala om för er att så sent som för ett par veckor sedan..."

(Ljudkvaliten är av någon anledning dålig på detta avsnitt.)

Fråga(ung.): "Varför vänder de sig inte direkt till pressen? Det skulle vara ett betydligt effektivare sätt..."

S: "Ja man kan tycka det men.. å andra sidan..."

Fråga: "...uppmärksamheten runt..."

S: "Det är inte så lätt alltid... För det första anser dom ju att vi har ett ansvar själv. De är villiga att hjälpa oss men då ska deras existens erkännas och de ska inte bli fientligt bemötta. Och det ska inte vara risk för att deras tekniska hemligheter kommer ut, att de kan missbrukas av våra jordiska makthavare, generaler och kärnvapenstrateger. Utan de är väldigt försiktiga helt enkelt och det är det enda jag kan svara på detta, de är oerhört försiktiga när det gäller detta, de har valt detta och vi för acceptera detta. Det är fem miljarder människor på den här planeten och jag anser att det är sensationellt och unikt att Ante Johnsson, min medförfattare, har blivit utvald. George Adamski han fick alltså föra samtal med de utomjordiska, men Ante Johnsson har gästat deras hemplanet, han har varit hembjuden i deras hem, i Jennys hem, och i Jennys mammas och pappas hem. Och blir bjuden på mat där... Två gånger har han varit på deras hemplanet."

Fråga (ung): "Skulle det inte vara så då att deras försiktighet inför pressen gör, att det är det som gör att det är så svårt för dej kanske att komma till ??? ??? när du vill för att dom kanske inte vill det?"

S: "Ja det kanske är konstigt men det kanske kan bidra till att ???... Vi får ta de bevis som finns... ta fasta på de bevisen..."

Fråga (ung): "Ante Johnsson är din medförfattare för att han har gästat deras hemplanet, hade han inte blivit det annars?"

S: "Nä jag har inte varit ett dyft intresserad av UFOs, inte ett smack, jag är intresserad av schack och sånt där."

Fråga: "Ja det låter bra... Var ligger deras hemplanet?"

S: "Nu vet jag alltså att månen, mars och venus är bebodda, det finns en atmosfär på månen, det är alltså atmosfäriska förhållanden på... Jag måste igentligen tala om detta för att alltså vi är vilseledda allihopa utav våra vetenskapsmän och deras fördomar, OCH NASA!! NASA är den fula boven här, för de är alltså helt underordnade makthavarna i USA. De har systematiskt vilselett sina egna vetenskapsmän... Jag kan tala om ett litet exempel som jag berättar om i boken: När Apollo 11, det var Neil Armstrong som landade på månen. Då lade de märke till att för det första blev de eskorterade av sådana här rymdskepp jag visade förut. När de kom fram till månen så landade också de här tefaten på månen. Sedan ställer de upp stjärnbaneret på en pinne i direktsänding i TV, ställer upp stjärnbaneret på en pinne i den så kallade atmosfärlösa månen. Plötsligt så kommer det en vindpust och flaggan börjar på att fladdra. Vad gör astronauterna? Jo, Armstrong han rusar iväg och sätter handen framför kameralinsen för att skymma detta, folk får inte veta detta att det finns atmosfär på månen, det måste till varje pris hemlighållas. Det är alltså ett som NASAs piloter och astronauter har fått stränga order av NASA att inte säga ett skvatt om detta. De fick order om att när ni ser ett UFO då ska ni aldrig använda det ordet, ni ska använda ordet "Jultomten". Då var det en av astronauterna som glömde bort sig och sa att "Jaa, nu kan jag tala om för er att jultomten verkligen existerar!". Och det hörde ju alla och de invigda förstog ju då vad det var för jultomte det var frågan om."

- Bandslut -

Ohörbar fråga.

S: "Jag har em känsla av att det är bara en massa skäl ??? atmosfär. Till mars har man skickat en rymdsond, ingen människa har ju varit på mars, och de påstår ju alltså att det är så jävla kallt på mars så att det är inte klokt alltså. Det är 77 grader minus igenomsnitt, och det är praktiskt taget vakuum, marsatmosfärens täthet är bara 0.7 procent av vår jordiska atmosfär. Men så säger de samtidigt då att vi kunde inte ta några bilder de första månaderna för det rasade väldiga sandstormar i ett par månaders tid. Nu frågar jag: hur kan det rasa sandstormar i vakuum? Tala om det för mig, för det är praktiskt taget vakuum enligt deras påståenden. I själva verket marsatmosfären 80 procent av jordens täthet. Och man har sätt på vissa bilder faktiskt att det är stora moln på mars, och hur kan moln hålla sig svävande på mars, för det första så måste det vara över nollpunkten, och för det andra så måste dessa moln bäras upp utav en atmosfär. Så det är mycket skumt, och de har alltså medvetet vilselett... Jag ska tala om för er hur det går till: det kommer alltså kodade elektroniska signaler tillbaka från sonderna, fångas upp utav radioteleskopen där, och i NASAs "Jet Purposion Laboratory" är det en liten handfull toppadministratörer som tar hand om dessa data, avkodar dem och processbehandlar dem och kan göra vad de vill med dem innan de levererar dem vidare till de egna projektvetenskapsmännen. De kan alltså förvanska dem och de kan hålla inne med vissa saker och så vidare. Och sedan blir via vetenskapsmännen hela allmänheten och hela världen vilseledda."

Ohörbar fråga om månen.

S: "Månens atmosfär har en täthet av 40 procent jämfört med jorden. Om vi säger att vi går upp på Anderna eller Tibets högland så är atmosfär trycket 60 procent av atmosfärtrycket vid jordytan. Det lever ju folk i Tibet och i Anderna, lever folk där och andas, lungorna de fungerar normalt alltså, de är tillvanda den där tunna atmosfären. Vi skulle kunna, om vi tjugofyra timmar i en trycknedsättningskammare och långsamt vänjer våra lungor vid det, då kan våra lungor, den männskliga lungan anpassa sig till även 40 procent tryck av det här vid jordytan. Och det finns alltså på baksidan av månen3 finns det en, framsidan är ju ökenartad så det är ju sämre livsbetingelser där, på baksidan av månen finns det en tempererad zon där det faktiskt finns männskliga samhällen. På framsidan finns det rymdbaser, och de har även i sina teleskop iaktagigt konstruktioner på månen som är konstgjorda, alltså icke naturliga. Och jag skulle kunna tala oändligt mycket om detta, bevisa att de utomjordiska har baser på månen, och även på venus har de baser, men... Ja?"

Fråga: "Jag undrar då om har de här utomjordlingarna någon slags gravitationsförstärkare eftersom våra vetenskapsmän säger att månens massa är för liten för att hålla kvar någon..."

S: "Just det, gravitation, månen, mycket bra fråga. Gravitaionen på månen... Ni vet att det finns en neutral punkt där jordens och månens dragningskraft balanserar varandra... Denna neutrala nollpunkt trodde man förut, man trodde förut att månens dragningskraft bara var en sjättedel utav jordens. Och då skickade man ut sina Apollokapslar och grejor. Och då fann man att man kunde inte genomföra sina planer därför man hade räknat fel, den där nollpunkten var betydligt närmare jorden. Men sedan är det så att månatmosfärens tätaste del, den där som fick den där flaggan att fladdra, den sträcker sig fem kilometer upp och det är alltså, om man säger kvantitativt att månen är mycket mindre än jorden så är det alltså naturligtvis inte så mycket luft där men den luft som finns är så pass tät vid ytan att den på ytan motsvarar 40 procent av jorden. Då ramlar hela våra fördomsfulla vetenskapliga resonemang som ett korthus."

Fråga: "Ja, hur kommer det sig i så fall att om nu amerikanerna säger så, har inte ryssarna också gjort mätningar på månen? Är det någon slags konspiration över gränserna?"

S: "Ja just det, det är en konspiration över gränserna tyvärr. Under Brezhnevstagnationsperioden före Gorbatjov så har KGB förmodligen samarbetat CIA om detta. Och det finns mycket som tyder på detta. Och det är inte bara i Sovjet utan i Storbritanien, Frankrike, Australien, Brasilien och en massa andra länder har också... Det är en världsomfattande tystnadskonspiration detta. Jag kan tala om för er att den franske specialisten på telekomunikation som var anställd utav NASA just under Apollo-färderna, han säger det, han talar om att det har varit censur från NASA. Det är inte bara jag som säger det. Vad ville du säga?"

Fråga: "Jo om det är bara en handfull som vet egentligen att det existerar UFOs, atmosfär och allting, hur kommer det sig då att alla vetenskapsmän som gör rymdskeppen och allting, på felaktiga data, vad händer då när man bygger skeppen?"

S: "De bygger utifrån de värsta antagandena, de utgår ifrån då att det inte är någon atmosfär alls och då blir de ju onödigt säkra så att säga..."

Fråga: "Jamen det är ju mer problematiskt att sätta ned en grej på en planet som har atmosfär än på en som inte har det... Det blir varmt, friktion..."

S: "Jaha, du menar det. Ja, ja just det, de har ju sina sköldar. Inbromsningsköldar har de ju alltid... Nu ska jag tala om för er en sak: genom att de utomjordiska teknikerna, de kan kontrollera gravi tationen för det första! Och de omger sina elektromagnetiska farkoster med ett kraftfält som gör att, det är negativt laddat, som stöter undan alla de här negativa pariklarna, det bildas en skyddsmur runt omkring det, det blir ingen friktion, det blir ingen uppvärmning och det blir heller inget g-tryck! Där sitter våra astronauter, g-trycket, de blir fastklistrade vid sina säten då när de ska accelerera upp igenom rymden. De sitter bekvämt i sina stolar, de utomjordiska, både i tefaten och i moderskeppet, de har ett eget kraftfält som dom skapat..."

"Ska du inte svara på hans fråga istället..."

S: "...det blir inget g-tryck alltså. Hela våran teknik är vanvettig, den bygger på explosion, det är alltså besläktat med våld, bekämpa krafterna i naturen, det är vår jordiska, vanvettiga teknologi. Istället skulle vi utnyttja och sammarbeta med krafterna som finns i naturen, då skulle vi slippa ifrån både g-tryck och friktion, det skulle inte vara några problem alls. Vi kan inte göra några ordentliga rymdfärder förrän vi har lärt oss den utomjordiska avancerade elektromagnetiska tekniken, först då kan vi göra verkliga rymdfärder."

Fråga: "Får jag fråga då, är det inte så att gravitationen påverkar sammansättningen i atmosfären, borde det inte då vara så att det borde vara samma gravitation på månen som det är i Tibet och i Anderna? Har de studsstövlar astronauterna när de studsar omkring på månen, eller är gravitationen olika i Tibet och på månen fast atmosfären är likadan? Stämmer det? Eller man kan göra väldigt stora hopp och studsa omkring på månen för att det är lägre gravitation där?"

S: "Gravitationen är större än vad man har trott alltså, de kunde inte hoppa så högt, de gjorde försök, de kom inte alls så högt upp som de hade trott att de skulle göra."

Fråga: "Men om du jämför med Tibet och Andera som du tog som exempel så kom de i alla fall längre, eller hur? Stämmer inte det?"

S: "Ja, lite längre kanske får vi låta de här komma, men..."

Fråga: "Men varför då, om det är samma atmosfär så bör det vara samma gravitation också för att det kan dra åt sig lika mycket molekyler..."

Vid det här laget är det så är det en allmän diskussion om vad Sune har pratat om.

S: "Men det är inte atmosfären som drar utan det är ju himlakroppen."

"Ja just det, gravitationen drar åt sig molekyler. Eller hur?"

S: "Ja..."

"Som finns i atmosfären, typ syrgaskammare. Då skulle det vara samma gravitation som drar åt sig samma molekyl. Då det då är en lägre gravitation på månen så finns det då en tunnare atmosfär. Men eftersom det är nu lika stor del som på Anderna så måste det vara en lika dan gravitation. Stämmer inte det? Eller gäller det andra naturlagar på månen?"

S: "Eh, nej naturlagarna är de samma... Jag ska tala lite grand om naturlagar, på venus ska jag tala om naturlagar."(Spridda skratt)"Våra vetenskapsmän..."

"...de här finns på månen..."

S: "Får jag bara ta venus som exempel. I stället för att säga som det är på mars, kallt, jävligt kallt så har man sagt att det är varmt som i helvetet på venus, där kan ingen levande varelse existera har man påstått. Och inte bara nog med att det är varmt som i helvetet, 470 grader celsius utan man har dessutom sagt att det är ett sådant fasansfullt tryck så det är NITTIO gånger jordens atmosfärtryck har man sagt alltså. Men de där två påståendena, 470 grader värme plus nittio jordatmosfärtryck rimmar inte med varandra, det är rent nonsens, det strider mot fysikens grundläggande lagar, mot allmänna gaslagen. Om vi nämligen förutsätter att volymen utav atmosfären, denna gas, att volymen är likvärdig ungefär därför att venus är ju mindre än jorden, den kan ju inte ha avsevärt mycket större volym i sin atmosfär. Då skulle molekylerna poppa ut i världsrymden. För det gör de inte, utan vi får förutsätta att volymen... det är ett självreglerande system, vi får förutsätta att det är ungefär samma volym, och då är det så här att... Ni vet att gaslagen är så här att om man höjer temperaturen i absoluta kelvingrader, från minus 273 grader, om man fördubblar det... Vi säger att vi har på jorden, låt oss säga för enkelhetens skull har 300 grader kelvin på jordytan. Och så säger vi att vi enligt deras påstående... Nej... Vi säger så här, vi säger att på venus skulle det vara enligt deras påståenden vara 430 grader, det betyder i absoluta kelvingrader 750 absoluta kelvingrader. Om jag ökar trycket i samma gasvolym från 300 grader kelvin, absoluta grader, till 750 grader kelvin... eftersom då enligt gaslagen så står trycket i direkt proportion till temperaturen. Då frågar jag, hur mycket skulle trycket vara då, jo då skulle det vara två och en halv gång det trycket. Men två och en halv är inte nittio det som NASA påstår. NASA är lögnare!"

Konstpaus. Nu kommer det vara en för mig okänd person som kommer att hålla en ganska livlig diskussion med Sune Hjort och för att underlätta så kommer jag att kalla den personen för "P:".

Fråga P: "Månen... om det nu finns atmosfär där så borde det ju blåsa, och då borde ju kratrarna korrodera... "

S: "Kratrarna???"

P: "Det är ju ett gäng med kratrar på månen..."

S: "Kollidera...?"

P: "Korrodera."

S: "Alltså korrodera, ursäkta mig, jag hörde fel. Jaha, korrodera... Ja, de är väl inte så förfärligt markerade, de har väl utsatts för en viss korrosion..."

P: "...man har observerat dem en ganska lång tid..."

S: "Det spelar väl ingen roll om NASA ljuger å andra sidan om venus, jag menar det har ju inget men månens atmosfär och göra."

Folk skrattar.

S: "...att det här är mycket komplicerat vetenskap, och vetenskapen har sopat det problemet under mattan, de har utgått ifrån... de har helt enkelt godtagigt de här vanvettiga påståendena."

"Vad är det som är riktigt då alltså?"

S: "Riktigt är då alltså att månen har en atmosfär som är 40 procent utav jordens..."

Nu börjar folk prata i munnen på varandra.

P: "Du säger att det är samma naturlagar. Vill du verka trovärdig, om du vill att vi ska tro på det här så måste du ju kunna bygga under det med ordentliga fakta!"

Alla pratar i mun på varandra.

P: "Det här är liksom..."

S: "Jag kan inte följa ditt resonemang där riktigt för jag förstår inte..."

Han överröstas och alla skriker i mun på varandra.

S: "Kanske vi kan prata om det här efteråt i lugnt och ro..."

P: "Jaja, försök att reda ut det där..."

"Shhhhhhhh..."

P: "...då borde ju alltså månens massa vara större eller..."

S: "Jamen den kan vara av tyngre material på något sätt..."

P: "Javisst men...

S: "Det kan vara tyngre material."

P: "Hur kommer det sig då att månens påverkan på jorden inte är större än den är, än de små tidvattensgrejerna, det vorde också vara större massa..."

S: "Ja det är inte så små, det är stora tidvattensgrejor, (de pratar i mun på varandra men Sune hörs mest) det är stora tidvattensvågor som gäller över jorden..."

P säger något ohörbart och det är även svårt att höra Sunes röst.

S (ung): "Det är stora tidvattennivåer ... i gamla(?) havet så hittar du... det är ju enorma skillnader. Det ligger dock flera hundra tusen kilometer bort."

"SHHHHHHHHHH!!!"

P frågar något ohörbart som slutar ungefär: "...för om du säger att det här stämmer så är Newtons teorier helt tjohej..."

S: "Ja, Newton är väl ingen allvetare, men alltså..."

Alla brister ut i skratt.

S: "...en förklaring kan jag säga... Det finns en förklaring som är så här, jag ska försöka förklara. Om vi betraktar gravitationen som en slags gravitationsvågor som söker sig eller dras ned mot jorden. Om man då bildar ett konformat kraftfällt ovanför farkosten på det här viset, då tjänstgör den som en slags paraply i regnväder, det vill säga att de här gravitationsvågorna böjs av, man ungår effekten utav de här gravitationsvågorna genom det här konformade kraftfältet. Det är en förklaring som en utomjordisk person har lämnat till en kontaktperson."

Otydlig fråga ungefär: "...därför de här tefaten kan landa på månen utan att börja brinna..."

S: "De har detta kraftfält som..."

Samma person: "Jojo, jag förstår det men frågan är varför Apollo-raketerna kunde landa på månen utan att börja brinna."

"Och då kan du svara på att hur de kunde starta därifrån för att de är byggd för 0.6."

S: "Det kan ju NASAs egna tekniker klara mycket enkelt, de hade ju bromsraketer som de hade satt in..."

"...friktionen..."

S: "...Och jag kan tala om för er att bromsraketerna som de använde, de rev ju upp månstoft på månytan, va, som slungades upp, var uppe i många minuter var de uppe i månrymden då, i månatmosfären var det här stoftet uppe, hade det varit vakuum så hade de varit nere på några sekunder!"

"...om din gravitation..."

S: "Det strider mot... om deras förutfattade meningar vore riktiga så skulle stoftet ha laggt sig omedelbart. Men det gjorde det inte utan det var svävande."

Nu är det en annan person som kommer att diskutera med Sune och han kommer jag nu alltså kalla för "P:".

Fråga P: "Eftersom du säger då att månen har en atmosfär, och det är ganska konstaterat att månge meteoriter har fallit ned på månen."

S: "Just det ja!!"

P: "Får jag fortsätta?"

S: "Ja."

P: "Då en meteorit faller ner så skapas det ett otroligt starkt ljud."

S: "Och friktion."

P: "Och friktion, ja. Eftersom det då ska finnas en atmosfär så måste det kunna transporteras ljud, och det enorma ljudet kan inte levande varelser stå ut med..."

S: "Ja ljudet..."

P: "Ljudet kan nämligen transporteras igenom atmosfären, och det har de astronauter som har varit där uppe konstaterat att det finns inget ljud."

S: "Hör du du, det var väldigt bra att du nämde ordet meteoriter på månen. Våra astronomer har nämligen i teleskopena iaktagigt dessa ljusblixtar som kommer utav meteoriterna när de slår ned igenom atmosfären. Man har sett detta, genom ljuseffekterna som uppstår så kan man alltså bevisa att det finns en atmosfär, det stöder atmosfärteorin."

P: "Ja men ljudet då? Vi gick inte in på det över huvud taget."

S: "Menar du att ljudet på... menar du ljudet på månen?"

P: "Just det. Eftersom det finns en atmosfär... Alla ställen där det finns atmosfär kan man transportera ljud. Finns det ingen atmosfär så finns det inget ljud."

S: "Naturligtvis, naturligtvis, då förstår jag hur du menar."

P: "Dessa personer som har varit på månen..."

S: "...har hört någonting?"

P: "Nej, det finns inget ljud."

S: "För det första så har de sina rymddräkter alltså, dom är ju inkapslade..."

"...stora meteoriter..."

S: ".. för det andra... Jag får väl förutsätta att det inte ramlar ned meteorer stup i ett, utan..."

P: "Det gör det..."

"Det gör det."

S: "Det känner jag inte till..."

Nu börjar alla protestera, och jag måste få säga här att jag har inte vinklat denna eller någon del av denna bandavskrift. Detta är ganska precis det som sägs på bandet. Jag har försökt att vara så neutral som möjligt och jag vill inte få kritik att jag har skyddat eller gjort narr av någon då detta ej har varit min avsikt.

S: "...och sedan för det tredje, om de till äventyrs skulle ha hört någonting så är de ju strängt förbjudna av NASA att säga att säga det. Det är en tystnadskonspiration detta. Och vi har genomskådat och avslöjat de här lögnhalsarna."

Åter igen allmän diskussion och folk börjar att tysta ned varandra då en försöker göra sig hörd och ställa en fråga:

"...månen är absolut proppad med kratrar. Om månen hade en atmosfär så skulle de här förbrännas i atmosfären."

S: "En del av kratrarna på månen har uppstått igenom vulkanisk aktivitet på månen och inte igenom meteoriter. Andra har ju varit... Och det har man också försökt dölja, den vulkaniska aktiviteten, man har velat framställa månen som absolut död och livlös, men det är den inte, den är full utav sådana här liv."

Fråga: "Jo, när meteoriterna far ned igenom atmosfären så bildas det ljus. Varför kommer det sig då att ingen har sett ljus när nu meteoriterna faller ned på månen."

S: "Det här med ljus, det är också en mycket viktig sak, det var bra att du ställde frågan. Hör ni ni, solen utsänder varken ljus eller värme!"

"Nähä?", "VA?". Alla skrattar i mun på varandra.

S: "Solen utsänder varken ljus eller värme, solen utsänder primärstrålning. I rymden, kommer man upp i rymden, i den atmosfärlösa rymden, ser man inte ett jäkla dugg, det är kolsvart, det är bara några eldflugelikande punkter, miljarder eldflugeliknande små punkter som beror på att det är stoftmoln i rymden som reflekterar någonting. I själva verket ljus och ljuset. Ljuset uppstår när primärstrålningen från solen slår igenom en planets atmosfär. Det är luftmolekylerna som åstakommer ljus och värme. Det är dem som blir aktiverade utav solens primärstrålning. Vi ska alltså icke betrakta solstrålningen som från början ljus och värme. För ljus och värme uppstår alltså igenom aktiveringen av luftens molekyler. Det är så det är. Ni måste lära er rätt naturvetenskap."

Ett enhälligt "JA!!!" och sedan skrattar alla av någon anledning.

Fråga (ung): "...om de skicar upp ett teleskop i rymden, hur skulle de kunna fungera då?"

S: "Det är infrarött, de mäter infraröd..."

"Infraröd värme..."

S: "Jaja, det är inte det alltså, en längre våglängd, ni vet att jag har ju alltså..."

"...vad är solen då om den inte är varm..."

S: "Den elektromagnetiska strålningen från solen går i alla riktningar så att säga. Den elektromagnetiska strålningen har olika våglängder, vi har den väldigt energirika gammastrålningen och vi har alltså röntgenstrålning och ljus och så kommer sedan infraröd värmestrålning, det är alltså en längre våglängd. Ju längre våglängden är destå mindre energi har ju alltså strålningen."

Ohörbar fråga.

S: "Ja, jag säger strålningen har em viss våglängd även om den går igenom mörker men vi kan inte se den, kommer du ut i rymden så ser du ingenting."

Fråga: "Har solen atmosfär."

Alla skrattar lite.

S: "Den har ju en korona, den har en..."

Ohörbar, rolig fråga. Alla skrattar åt den.

S: "Den har ju inte en atmosfär på samma sätt som vi nu har men det är ju ett plasma, elektriskt laddade skikt där... Det är väl en definitionssak vad man menar med atmosfär, om man menar si eller så med det ordet..."

Nu är det så mycket surr så att det går knappt att urskilja något men till slut är det en vettig person som gör ett försök att tysta ned så att man kan här nästa fråga.

Fråga: "...månlandare..."

S: "...som svävade alltså."

Fråga: "...definierar du gravitation... ??? ...alltså en sjättedel utav jordens gravitation då kan man verkligen vänta sig flyga länge."

S: "Ja men, hör du, varför ramlar inte våran atmosfär ner, vi har mycket starkare gravitation, varför ramlar inte vår atmosfär ner?"

"Det gör den..."

Nu pratar verkligen alla i mun på varandra.

S: "Ja men jag säger, den finns... atmosfären sträcker sig ju hundratals kilometer ut, och den ramlar inte ned. Vad vill du säga?"

Fråga: "Spacegubbarna nu då..."

S: "Vilka?"

"Ja, utomjordlingarna. De kom ned på månen."

S: "Rymdfolket kan du säga..."

"Ja, rymdfolket, de kom ned på månen..."

S: "De kontrollerar?"

(ung) "Ja de borde ju göra det för att gå ned utan lufttillskott."

S: "Ja de har ju olika avancerade mätapparater."

Här grejar jag med mikrofonen plus att alla åskådare inte är riktigt tysta så frågeställarens nästa fråga är inte så lätt att tyda.

Sune svarar lågt något som jag inte kan tyda bakom bruset.

"Men alltså de kan ju kontrollera atmosfären så att det inte blir någon friktion."

Återigen svarar Sune för lågt.

"Men det blir ju ingen effekt utav det, liksom det bara... Poff.
Händer ingenting..."

"Men för att knyta ihop det här kan inte du sammanfatta kärnan i det här..."

S: "Ja just det, tiden går..."

"Kan du inte sammanfatta kärnan på en fem minuter... vad du verkligen vill komma fram till här."

S: "Ja... För det första: De bindande bevis som är av dokumentariskt slag och som är trovärdiga vittnesmål, de borde ju behandlas enligt doktor Fridmans uppfattning och min egen, borde ju behandlas som all annan bevis... inför domstol, inför historievetenskapen och annat. De ska ha precis samma kriterier när man granskar bevisen, bevisens värde som historievetenskapare och som vittnespsykologer inför domstol har. Man ska inte att man hotar de vittnena och säger att om ni yppar ett ord om det här, jag kan tala om för er att i USA finns det en hemlig förordning, eller själva förordningen är inte hemlig.. som heter (ung) JALA 146, som stadgar det att om ni personalen här yppar ett ord om UFOn som inte är auktoriserat av oss, då riskerar ni att drabbas av 10.000 dollar i böter eller upp till tio års fängelse. Vilket vittne tror ni vill uppge sitt namn, framträda med namn och offentligt säga att jag har sett detta med egna ögon när de då riskerar att inte bara spoliera sin karriär och förlora sin pension och få avsked på grått papper och riskera att hamna i fängelse i tio år. Vem skulle vilja riskera detta? Det är så hemlighetsmakeriet fungerar. Och det bör vi som demokratiska medborgare reagera mot därför att i ett demokratiskt samhälle där tilltror man medborgarna att få ta del utav livsviktig information, där man inte för medborgarna bakom ljuset, detta är antidemokratiska metoder som är ovärdiga ett civiliserat samhälle."

Fråga: "Men jag funderade på det här med ??? för att vara Buddha?"

S: "Vadå?"

"Buddha. Ja du vet, fullständiga, helt enkelt."

S: "Jag skulle önska att jag hade mer tid på mig för jag skulle kunna prata mycket om det här med UFOn i gånga tider."

Fråga: "Kan du inte göra så här då, eftersom massmedia tycks negligera det här att dom som nu inte har möjlighet eller pengar att köpa din bok för att själv studera det här ämnet att du skulle kunna skriva en liten artikel till Scientium, jag tror säkert att den skulle mottagas, där du kan hänvisa till de källor så att vi själva kan ta ställning och se om det här verkligen..."

S: "Ja..."

Applåder

"...jag tror att de skulle ta emot den där artikeln, inte för att de har ont om material, utan för att jag tror att..."

S: "Kan ni arvodera den där artikeln?"

"Jag vet inte, du kan tala med chefsredaktören, han finns säkert här utanför någonstans."

S: "Jag kan ge er en artikel alltså..."

Det blir en liten diskussion om artikeln.

"...att pressen nu inte ville publicera det här... då borde ju du vara glad över att du får den publicerad."

S: "...Aftonbladet har en upplaga på 500.000..."

"...det beror ju på NASAs lögner som du pratar om... om vi är duperade så borde vi ju få bli upplysta, det är den här målgruppen du borde inrikta dig på..."

Någon ställer en fråga som inte hörs över allt sorl.

S: "Apropå det, jag hade en artikel i Örnsköldsviks Allehanda, alla massmedia är inte lika dumma, Örnsköldsviks Allehanda är bra..."

"...folk att ??? ska känna till då?"

S: "Ja, uppenbarligen vill de varna oss för kärnvapen..."

"...sända någonting i radio eller tv..."

Det är ett allmänt surr.

S: "...kan låna ett ... från radiotjänst."

Några ställer några ohörbara frågor.

S: "...Och jag har en del kunskaper, det har ni väl hört idag att jag är ganska insatt i det här.

Alla instämmer och skrattar.

S: "Jaa, hör ni, tiden går, har ni... Ja?"

- Bandslut -


Fråga: "...med artiklar och sådant här... Hur kommer det sig det då att i UFO-aktuellt, tidningen, finns fullständiga artiklar."

S: "Jag ska tala om för er att i USA har en del sådana här bortförklarare, misstänkliggörare och negativister har infiltrerat en UFO grupp, de infiltrerades av CIA. Jag är inte sjukligt misstänksam men jag är på min vakt emot försök att diskreditera andra människor. Det är likadant som med de internationella tobaksbolagen, det läste jag i tidningen idag senast att de har beslutat att de ska förtala och misstänkliggöra folk som bekämpar tobaksrökning för att de ska trygga deras profiter. Det är skumt det här."

Fråga: "...skulle det som står inte vara sant, med tanke på att det som står där är väldigt likt det du har berättat."

S: "Jag har skrivit en artikel till den där tidningen du nämnde där jag la fram bevisen för, jag hade lite ont om utrymme men jag la fram det här med "Fem i tolv-dokumentet" som bevisar att makthavarna har omhändertagigt... Sedan har jag alltså beskyllts för att berätta sagor, men de har ju inget att komma med, de bara påstår alltså att jag berättar sagor. Jag är intresserad av bevis och inget annat. Jag har ytterligare bevis för att ifjol, den sjunde maj ifjol (1989) hände någonting ganska otäckt i Sydafrika, vad var det som hände i apartheidregimen Sydafrika? Jo, deras flygvapen sköt ner ett UFO. Den sjunde maj ifjol, klockan tretton och femtionio GMT, med hjälp utav en från USA inköpt laserkanon..."

Alla protesterar...

S: "Jag har bevis för detta, jag kan visa er bevis. Projektilerna har studsat mot kraftfälltet som en osynlig mur, men laserkanonen, detta djävulska vapen som USA har hittat på nu biter på dem."

Alla protesterar ännu mer och ännu högre tills man tystar ned varandra.

S: "Här. Detta dokument, topphemligstämplade dokument smugglades ut utav en modig hederlig officer i Sydafrikas egna underrättelsetjänst. De hade nämligen varnat dem, om ni avslöjar någonting om detta så betraktas det som landsförräderi mot Sydafrika. Han resonerade som så att det är kanske större förräderi mot resten utav mänskligheten att icke avslöja det. Han gjorde det, han skickade det här till en brittisk psykolog... Och jag har alltså en kopia, ni ska få se den med egna ögon, ni ska få se kopian utav det topphemliga dokument som smugglades ut ur Sydafrika. ...från "Valhalla"flygfältet där... 13.45 såg de på radarskärmarna att UFOt kom in och sedan några minuter senare så skickade de upp..."

Han läser ur dokumentet på engelska.

S: "USA har alltså försett Sydafrikas regim med toppavancerade, moderna strålvapen. De sköt ned detta, och det landade i Kalahariöknen och de tillfångatog två stycken utav besättningsmedlemmarna och utlämnade dem den 23 juli till USA där de nu hålls i fängsligt förvar utan att amerikanska folket får veta ett dugg om det. Detta är fakta som jag har bevis för."

"Om USA smugglar ganska saftiga vapen som det här tycks röra sig om till Sydafrika så borde resten av värden börja skrika ganska högljutt då eller..."

S: "De borde det om världen visste om det men världen vet inte om detta. Jag vet om det, därför att en person presenterade detta utsmugglade dokument på en UFOkongress i Frankfurt am Main den 26 oktober ifjol, 1989. Och jag har alltså bevis, får jag bara visa resten här... Här står alltså dimentionerna, längden 20 yards, höjden 9.5 yard. Vikt 50 000 kg. Det är det autentiska, utsmugglade dokumentet från Sydafrikas hemliga underrättelsetjänst."

Fråga: "Hur vet du att dokumentet är äkta?"

S: "Här står om de utomjordiska... här står om föremålets egenskaper, de beskriver det här. Okänd typ av farkost förmodad utomjordisk. Ursprung: okänd, förmodligen utomjordisk. Identifikationsmärken står det här om och sen står det om ytan att den var alldeles slät och försedd med silverfärg, silverfärgad skiva."

Joakim Byström: "Men hörni, jag är hemskt ledsen att behöva avbryta er men ni har dragigt över tiden, mycket. Och diskussionen ska börja."
(Diskussionen inför riksstämmans årsmöte, förf. kom.)"

"Tyst, det här är bättre diskussioner, försvinn."

"Hej då Jocke..."

J B: "...får fortsätta här en stund med en mindre grupp. Alla som räckte upp handen förut vill ställa frågor kan stanna här, och resten ska UT NU!"

Alla skrattar och sedan börjar de applådera.Joakim Nordlander 1990-06-12.